Hvordan du tilføjer og fjerner billeder i et galleri.
(Du kan stoppe/pausere filmen med mellemrumstasten)